Follow Peru Galbete to join the conversation.

When you follow Peru Galbete, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Peru Galbete

Peru

Txikitan kantatzen nuen, gero ez.
2012an egindako bidai luze baten ondoren, geldirik bidaiatzeko beharra sentitu nuen. Horrela hasi zen berriz ahotsa nigandik irtetzen, horrela hasi nintzen kantuak egiten, eta horrela kantuek egiten naute ni.
--Argazkia: Dani Blanco--